X

Mumbai Should Have IT Zone: BJP’s Kirit Somaiya

Kirit Somaiya, Bharatiya Janata Party (BJP) candidate from Mumbai (North East), Maharashtra, says 4-5 million…